Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

İsgəndərova Vəfa Zahid qızı

 

Beynəxalq Jurnalistika kafedrasının müəllimi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu: +(994) 12 432 82 19

E-mail: vafa_aslanova@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 3 iyun 1977-ci ildə anadan olub.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1984-1994-cü illərdə Sumqayıt şəhər 33 saylı orta məktəbdə oxuyub.
 • 1994-1998- ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb.
 • 2000-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə magistratura təhsili alıb.
 • 2013-cü ildə AMEA-nın Folklor İnstitutunda filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu üzrə dissertasiya müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999-cü ildən 2005-ci ilədək “Respublika” qəzetində müxbir vəzifəsində çalışıb.
 • 2005-2015-ci illərdə AMEA Folklor İnstitutunda elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində çalışıb.
 • 2015-ci ilin noyabrından BDU-nun Beynəlxalq Jurnalsitika kafedrasında müəllim işləyir.
 • 20-dək elmi məqalə və bir monoqrafiya müəllifi, bir neçə kitabın redaktorudur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • ABŞ-ın jurnalistika sistemi
 • ABŞ-ın media korporasiyalarının fəaliyyəti

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 8-13 may 2017-ci ildə Türkiyənin Giresun Universitetinin İletişim fakültəsində Mövlanə Mübadilə Proqramında iştirak edib.
 • 19 iyul 2017-ci ildə Avropa Şurası və Acropa Birliyinin “Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq” proqramında iştirak etmiş və sertifikata layiq görülüb.
 • İyul-Avqust 2017-ci ildə Xarizmatik Natiqlik treninqində iştirak edib və sertifikat alıb.
 • GİPA və Amerika səfirliyinin birgə təşkil etdiyi “Global Reporting Standarts” onlayn təlimində iştirak edib və 25 May 2017-ci ildə sertifikata layiq görülüb.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Nağılların ənənəvi formulları. AMEA. Dədə Qorqud. Bakı, №2, 2006
 • Daxili medial (təhkiyə) formullar (Azərbaycan və Türkiyə nağılları əsasında). AMEA, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXII, Bakı, 2010
 • Ənənəvi formulların tədqiqinə dair. AMEA. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər-XXXV, Bakı, 2010
 • Sonluq formulları (Azərbaycan və Türkiyə nağılları əsasında). BDU. "Dil və Ədəbiyyat" beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2010
 • Nağılların ənənəvi formulları (Azərbaycan və Türkiyə nağılları əsasında). (tezis), “Ortaq Türk keçmişindən ortaq Türk gələcəyinə” 7-ci Beynəlxalq elmi simpoziumu, KKTC, Doğu Akdeniz Universiteti, 1-3 dekabr 2011
 • Ənənəvi nağıl formulları (Azərbaycan və Türkiyə nağılları əsasında). Dədə Qorqud. Bakı, №2, 2011
 • Şərq folklorunda ənənəvi formullar, Tezis, Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri”. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı. 1-2 iyun, 2011
 • Общетюркские формулы, məqalə, Хабаршы вестник, Алматы, 2011
 • Azərbaycan və Türkiyə nağıllarının ənənəvi formulları, məqalə, AMEA, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər-XXXV, Bakı, 2012
 • Şərq folklorunda (Azərbaycan və Türkiyə dastan və nağıl mətnləri əsasında) ənənəvi formullar. AMEA, Filologiya məsələləri, Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012
 • Azərbaycan nağıllarında yaşayan tarix, məruzə,  AMEA Folkor İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2012
 • Ənənəvi nağıl formulları (Azərbaycan və Türkiyə nağılları əsasında). (monoqrafiya), AMEA Folklor İnstitutu. Bakı, 2014
 • Uşaq oyunları  və onların sosial-psixoloji aspektləri. Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2014
 • “Türk epik ənənəsində ənənəvi fomulların funksiyası”. (məruzə), “Xalq söyləyiciliyi və mədəniyyət” mövzusunda beynəlxal elmi konfrans, 1-6 sentyabr 2015
 • Folklorda ana və mübariz qadın obrazları. (məruzə), “Проблемы кавказского языкознания, посвященная памяти профессора Н.Х.Ольмесова. Проблемы сохранения родных языков” adlı simpoziumun materialları. 2015
 • Almaz Həsənqızının ”Mühacirətdə folklor araşdırmaları”. (tərcümə, tərtib kitabı), Nəşriyyat redaktorluğu. AMEA Folklor İnstitutu və “Elm və təhsil”. Bakı, 2015
 • Çimnaz Əziz qızı “Nənəmdən nəvəmə” II kitab. Nəşriyyat redaktorluğu. AMEA Folklor İnstitutu və “Elm və təhsil”. Bakı, 2017
 • ABŞ informasiya agentliklərinin media siyasəti. BDU. "Dil və Ədəbiyyat" beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2017

KİTABLAR

 • Jurnalistika: Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri, Azərbaycanda informasiya agentliklərinin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri, Beynəlxalq jurnalist hərəkatı (həmmüəlliflə, dərs vəsaiti). Nurlar, Bakı, 2017
 • Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri. Proqram (həmmüəlliflə). Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009