Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

TV proqramlarının hazırlanması

Fənnin məqsədi: TV-nin ekran (səhnə də demək olar) özəlliyinin, görülən-eşidilən (audiovizual) dilin gözardı olunmaması, təkcə sözlə deyil, daha çox görüntü və hərəkətlə bildirişin unudulmaması yazarın mexaniki vərdişinə çevrilməlidir. TV yazarı tamaşaçıların qavrayış özəlliklərini də nəzərə almalıdır. Kurs tələbələrin prodüser və müəllif vərdişlərinə yiyələnməsini hədəfləyib.

nnin əmiyyəti: Tələbələr TV proqramlarının hazırlanmasında tamaşaçı auditoriyasının maraqlarını diqqətə almaq, onunla ünsiyyət qura bilmək, xəbərləmək, anlatmaq və yaşatmaq istədiklərini uyğun şəkildə çatdırmağı bacarlar.

Qiymətləndirmə : Əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009