Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Vəliyev Həmid Alı oğlu


Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor

iş telefonu: +(994) 12 432 82 19


 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1939-cu ildə Gürcüstan SSR-də anadan olub.
 • 1947-1958-cü illərdə Marneuli rayonunda Sadaxlı kənd orta məktəbində oxuyub.
 • 1960-1966-cı illərdə ADU-nun filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsində təhsil alıb.
 • 1970-ci ildə Əməkdar fərqlənməyə görə medalı, Gürcüstan SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyəti fəxri fərmanı ilə təltif olunub.
 • 1975-1978-cı illərdə Sov.İKP MK yanında APM-də təhsil alıb.
 • 1988-ci ildə Gürcüstan Respublikasının əməkdar jurnalisti adını alıb.
 • 1994-cü ildən BDU-da çalışır.
 • 2005-ci ildə Prezidentin sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.
 • 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi adına layiq görülüb.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1960-1966-cı illərdə: ADU, filologiya fakültəsi, jurnalistika şöbəsində təhsil alıb.
 • 1975-1978-ci illərdə Sov.İKP MK yanında APM-də təhsil alıb.
 • 1980-ci ildə "Azərbaycan gürcü ədəbi mənbələrində (XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1960-1991- ci illərdə "Sovet Gürcüstanı" qəzetində çalışıb
 • 1991-1995- ci illərdə "Yurd" jurnalının Azərbaycan buraxılışının redaktoru olub.
 • 1994- 1999-cu illərdə BDU, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsində baş müəllim, dosent əvəzi vəzifəsində çalışıb.
 • 1999-2004-cü illərdə BDU, Jurnalistika fakültəsi Mətbuat Tarixi kafedrasinda dosent əvəzi vəzifəsində çalışıb.
 • 2004-cü ildən BDU, Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının müdiridir.
 • 250 elmi və elmi-publisistik məqalə, 1 monoqrafiya, 3 kitabın müəllifidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Xarici ölkələrin jurnalistika tarixi
 • Dünya informasiya agentlikləri
 • Beynəlxalq jurnalist təşkilatları

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması prosesi: Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2001 - Kişinyov; Ekologiya problemləri və jurnalistika
 • 2005 - Moskva; Beynəlxalq humanitar hüquq və jurnalistika
 • 2010 - Buxarest; Beynəlxalq uşaq hüquqları və jurnalistika
 • 2011 - Dublin; Beynəlxalq uşaq hüquqları və jurnalistika
 • 2017 - Bakı; Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərini milli mətbuata tətbiqi yolları

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Azərbaycan folkloru və ədəbiyyatı gürcü mənbələrində (Monoqrafiya). Bakı, 1984
 • Deyl Karnegi. Dostu necə qazanmalı (Tərcümə). Bakı, 1993
 • Dünya informasiya agentlikləri (Dərs vəsaiti). Bakı, 2003
 • Beynəlxalq jurnalist təşkilatları (Dərs vəsaiti). Bakı, 2005
 • Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi. Bakı, 2012
 • Xarici ölkələri jurnalistikası tarixi. “ Poliqrafiya”. (Dərslik), 640 s. 40.ç. v., Bakı, 2014
 • Mark Tven jurnalist kimi. “Qanun”. 78 s.5ç.v. (Dərs vəsaiti), Bakı, 2014
 • Dost qazanmaq və adamlara təsir göstərmək sənəti Deyl Karnergi. (Tərcümə), 312s., “Qanun”. Bakı, 2014
 • Şerl Sendberq Nell Skovel “Fəallıqdan qorxma”. (Tərcümə), Bakı, 2015
 • Jurnalistika: Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri, Azərbaycanda informasiya agentliklərinin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri, Beynəlxalq jurnalist hərəkatı (həmmüəlliflə, dərs vəsaiti). Nurlar, Bakı, 2017
 • Müasir mediada reklam və marketinq. "Jurnalistika" elmi-tədqiqat laboratoriyasının nəşrlər seriyası. Redaksiya heyəti. Bakı, 2018
 • Ömür dedikləri... Qanun nəşriyyatı. 352 səh., Bakı, 2019
Məqalələr
 • Azərbaycan dilində təhrif olunmuş şəkildə işlənən əcnəbi coğrafi adların düzgün variantları. “Yeni medianın humanitar aspektləri”. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2013
 • Xudu kişi təkcə sazbənd yox, həm də sözbənd idi. “Sazbənd... Saza bənd...”. “Elm və təhsil” Bakı, 2013
 • Azərbaycan dilində işlənən əcnəbi toponimlərdə təhriflər. Təfəkkür Universitetinin elmi xəbərlər jurnalı. №1, 2013
 • Sadaxlınım alim övladı. “Müntərcim”.11 ç. v., Bakı, 2015
 • "Əkinçi"nin "Tayms"dan istifadə etdiyi materiallar. Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərini milli mətbuata tətbiqi yolları III Beynəlxalq elmi nəzəri konfransın materialları, Bakı, 2017
 • “The Times” - “Əkinçi” əlaqələri araşdırmalar tələb edir. “Birlik” jurnalı №01-02 (27), Bakı, 2017
 • “THE TIMES”la oxşarlığı olan qəzet Zamanın sınağında. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009