Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

VƏLİYEV HƏMİD ALI OĞLU (1939) Jurnalist

15 iyul 1939-cu ildə anadan olmuşdur.  BDU-nun Filologiya fakültəsinin Jurnalistika şöbəsini, Mos­kvada Sov.İKP MK yanında Ali Partiya Məktəbinin Jurnalistika fakültəsini bitirmişdir. Tbilisidə “Sovet  Gürcüstanı” qəzetində korrektor, şöbə müdiri, redaktor müavini vəzifələrində  çalışmış,  Azərbaycan  Prezidentinin  himayəsi ilə nəşr olunan “Yurd” jurnalının Azərbaycan buraxılışına rəhbərlik etmiş, “El qəzeti”nin, “Mübarizə”və “Şəfqət” qəzetlərinin, “Borçalı”jurnalının baş redaktoru olmuşdur. 1992-ci ildən BDU-da elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. 2004-cü ilin dekabrından  BDU-nun Beynəlxalq  jurnalistika kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 2011-ci ilin iyul ayından  BDU-nun professorudur. Rəhbərliyi altında 20-dən çox magistr dissertasiyası yerinə yetirilmişdir. Jurnalistika  fakültəsinin elmi şurasının üzvüdür. Gürcüstan SSR-in Əməkdar jurnalisti, Azərbaycan Respublikasının “Qabaqcıl təhsil işçisi”dir. “Əməkdə fərqlənməyə görə” və “Tərəqqi” medallarına, Gürcüstan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin  fəxri fərmanına və digər dövlət mükafatlarına layiq görülmüşdür. 400-ə yaxın elmi və elmi-publisistik  məqalənin, bir neçə dərslik, dərs vəsaiti və kitabın müəllifidir. Elmi əsərləri Türkiyədə, Moskvada,Tbilisidə, Kiyevdə, Alma-Atıda, Daşkənddə və digər yerlərdə çap olunmuşdur.

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009