Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

XƏLİL RZA ULUTÜRK (1932-1994) Xalq şairi

1949-1954-cü illərdə ADU-nun Filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsində təhsil almış, universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Xəlil Rza əmək fəaliyyətinə «Azərbaycan qadını» jurnalı redaksiyasında başlamışdır. 1984-cü ildə şairin «Ömürdən uzun gecələr» adlı kitabı və SSRİ xalqlarının dillərindən tərcümə edilmiş poetik əsərlərdən ibarət «Qardaşlıq çələngi» toplusu ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına təqdim olunsa da, hakim dairələrin etinasızlığı ilə qarşılandı. Bu soyuq münasibət onu sarsıtmadı. Şairin ən böyük və­zifəsini yazıb yaratmaqda görən Xəlil Rza yorulmadan var qüvvəsi ilə çalışır, yeni şeirləri, elmi araşdırmaları ilə təsəlli tapır. 1985-ci ildə «Maqsud Şeyxzadənin bədii yaradıcılığı və Azərbaycan-Özbək ədəbi əlaqələrinin aktual problemləri» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1986-cı ildə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətlərinə görə Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilmişdir.

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009