Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu

Mətbuat tarixi kafedrasının professoru

Tarix elmləri doktoru

iş telefonu:+ (994)12 538 62 09

e-mail: nasiman_yagublu@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1962-ci ildə anadan olub.
 • 1980-1983-cü illərdə BDU Jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.
 • 1983-1986-cı illərdə Sankt-Peterburq universiteti Jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-ci ildə "Yazıçı" nəşriyyatında redaktor vəzifəsində çalışıb.
 • 1992-ci ildə H.Z.Tağıyev adına Respublika Milli Mükafatına layiq görülüb.
 • 1993-cü ildə "Azərbaycan ordusu" qəzetində baş redactor vəzifəsində çalışıb.
 • 2003-cü ildə H.Zərdabi adına mükafata layiq görülüb.
 • 2008-ci ildən  Mətbuat tarixi kafedrasının müəllimidir. Tarix elmləri doktorudur.
 • 2008-ci ildə Ankara Azərbaycan Kültür Dərnəyinin mükafatını alıb.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan mətbuat tarixi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006 iyun. Azərbaycan - Polşa əlaqələri. Beynəlxalq elmi konfrans. Polşa, Varşava
 • 2008 may. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi münasibətilə. Beynəlxalq elmi konfrans. Türkiyə, Ankara
 • 2015 oktyabr. Azərbaycan xalqının sovet rejminə qarşı mübarizəsi. "Beynəlxalq promotey" konfransı. Polşa, Varşava

KITABLAR

 • Azərbaycan legionerləri. Bakı, 2003
 • Azərbaycan Polşa əlaqələrində M.Ə.Rəsulzadənin rolu. Bakı, 2006
 • Xarici ölkələrin jurnalistikası. (Həmmüəllif). Bakı, 2007
 • Bakının Qurtuluşu. Bakı, 2008
 • Əbdürrəhman Fətəlibəyli - Düdəngincki. Bakı, 2008
 • Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski. «Abşe­ron­nəşr», 20  ç.v., Bakı, 2009
 • Türkiyənin azərbaycanlılara müstəqillik mücadiləsində dəstəyi (Sovetlər dönəmi: 1920-1991-ci illər). «Abşeron Nəşr», 20 ç.v., Bakı, 2009
 • Azərbaycan mühacirət irsi. «Abşeron Nəşr», 20 ç.v., Bakı, 2011
 • "Kaspi" qəzetinin yaranması və fəaliyyəti. «Ozan», 14  ç.v., Bakı, 2011
 • "Məhəmməd Əmin Rəsulzasdə ensiklopediyası". "Ol" MMC nəşriyyatı, Bakı, 2013
 • "Qafqaz islam ordusu Azərbaycanda". "Ol" MMC nəşriyyatı, Bakı, 2013
 • Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Biblioqrafiya."Kitab klubu", 464s., Bakı, 2015
 • Məhəmməd Əmin Rəsulzasdə ensiklopediyası. "Azərbaycan Kültür Dərnəyi Yayınları", Ankara, 2015
 • Qafqaz islam ordusunun Azərbaycanda izləri. "Kitab Klubu", Bakı, 2015
 • Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Əsərləri (Mühacirət dövrü: Türkiyə, 1922-1929) I cild. “OL” npkt. 600 səh., 37,5 ç.v. Bakı, 2016
 • Qafqaz İslam Ordusunun Azərbay­canda izləri. “OL”prkt. 170 s., 8 ç.v., Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009