Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Zeynalova Aytəkin Əli qızı

 

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının 0,5 şt. müəllimi

Jurnalistika  fakültəsinin dekan müavini

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: +(994) 12 539 64 58

e-mail: aytekinzeynalova@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1982-ci ildə Bakıda şəhərində anadan olub
 • Ailəlidir, 1 övladı var


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • BDU Jurnalistika 1999-2004 (bakalavriat)
 • BDU Jurnalistika 2004-2006 (magistratura)
 • Beynəlxalq jurnalistika kafedrası 2007-2015 (doktorant)
 • Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 2017
 • Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosent əvəzi 2017

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006-cı ildə BDU-nun Beynəlxalq jurnalistika kafedrasında baş laborant
 • 2011-ci ildə BDU-nun TEM-də Tyutorların əlaqələndirilməsi və nəzarət qrupunun rəhbəri
 • 2013-cu ildən BDU-nun  Jurnalistika fakültəsində dekan müavini
 • 2015-ci ildə siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiə edib


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Mətbuat dövlətlərarası münasibətlərin təkmiləşdirilməsi faktoru kimi (Müasir Azərbaycan mətbuatının materialları  əsasında)


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2012 iyun: Krasnodar - Sosial-humanitar və hüquqi istiqamətlər üzrə müasir problemlər
 • 2012 may:  Bakı - Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi
 • 2013 aprel: Bakı - Qloballaşma şəraitində sosial problemlərin həlli yolları

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • KİV dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amoli kimi.  Dil və Ədəbiyyat, Bakı 2007, №5(59), s. 206
 • Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası əlaqələrinin qurulması və genişləndirilməsində milli mətbuatın rolu. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2011№2(26), s.210
 • Azərbaycanın  Avropa ittifaqı ilə əməkdaşlığı milli mətbuatın səhifələrində. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2012,№4(32), s.123
 • Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı fəaliyyətinin milli mətbuatda işıqlandırılması. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2013,№2(34), s.413
 • Müasir  dövlətlərarası münasibətlərin inkişaf tendensiyaları milli mətbuatda (Tezis) Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri, Bakı, 2013,  I cild, s 123
 • Освещение межгосударственных связей Азербайджанской Республики в национальной прессе. Гилея, Киев, 2013, 71(№4), с 910
 • Milli mətbuatda Azərbaycan Respublikasının xarici  siyasət prioritetləri haqqında. Bakı Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2013, №2, s. 203
 • Путь Азербайджана от восстановления независимости до членства в совете Европы  в отражении   национальной печати.  Law and Politology, Молдова, 2013, №24, с 31
 • Azərbaycan etibarlı tərəfdaş, dost ölkə kimi beynəlxalq təşkilatlarda və dünyada öz yerini möhkəmlətməsi. Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəszilik, geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri adlı konfrans materialları toplusu. Bakı, 2015
 • YUNESKO ilə Azərbaycan əlaqələri və bu istiqamətdə Xoşməramlı səfirin fəaliyyəti. BDU. Elmi praktiki konfranslar materialı. Bakı, 2016

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009