Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Zeynalova Aytəkin Əli qızı

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosenti

Jurnalistika  fakültəsinin dekan müavini

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: +(994) 12 539 64 58

e-mail: aytekinzeynalova@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 27 oktyabr 1982-ci ildə Bakıda şəhərində anadan olub
 • Ailəlidir, 1 övladı var

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • BDU Jurnalistika 1999-2004 (bakalavriat)
 • BDU Jurnalistika 2004-2006 (magistratura)
 • Beynəlxalq jurnalistika kafedrası 2007-2015 (doktorant)
 • Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru - 2017
 • Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosent əvəzi - 2017

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006-cı ildə BDU-nun Beynəlxalq jurnalistika kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 2011-ci ildə BDU-nun TEM-də Tyutorların əlaqələndirilməsi və nəzarət qrupunun rəhbəri olub.
 • 2013-cu ildən BDU-nun Jurnalistika fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışır.
 • 2015-ci ildə siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiə edib
 • 2017-ci ildə Karnegi Klub treninq mərkəzi tərəfindən “Moskva Bəlağət və Natiqlik Bacarığı Universitetinin metodikası ilə keçirilən “Xarizmatik Natiq” sertifikatı alıb.
 • 2017-ci ildə Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika fakültəsində “Foto jurnalistika”, “Radio və TV texnikası və verlişlərin istehsalı” rəyçisi kimi fəaliyyət göstərib.
 • 2017-ci ildə “Uğurlu BiznesMƏN” Treninqi üzrə “Lider SƏN” sertifikatı alıb.
 • 2018-ci ildə BDU-nun rektoru, akademik Abel Məhərrəmov tərəfindən Fəxri Fərmana layiq görülüb.
 • 2018-ci ildə Karnegi Klub treninq mərkəzi tərəfindən tələbə-gənclərin "Xarizmatik natiq" təlimlərinə aktiv cəlb olunması sahəsindəki fəaliyyətinə görə Fəxri Fərmanla təltif edilib.
 • 2018-ci ildə Karnegi Klub treninq mərkəzi tərəfindən tələbə-jurnalistlərin dünyagörüşünün daha da zənginləşməsi və maarifçi fəaliyyətinə görə Fəxri Fərmanla təltif edilib.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Beynəlxalq jurnalistika media sistemində
 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin informasiya təmaniatı
 • Dünya informasiya agentlikləri
 • Diplomatik protokol və konsul xidməti

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Mətbuat dövlətlərarası münasibətlərin təkmiləşdirilməsi faktoru kimi (Müasir Azərbaycan mətbuatının materialları  əsasında)
 • Azərbaycanın dövlətlərarası əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi və regional qurumlarla əməkdaşlığın inkişafı sahəsində mətbuatın fəaliyyəti

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2012, Krasnodar: Sosial-humanitar və hüquqi istiqamətlər üzrə müasir problemlər
 • 2012, Bakı: Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi
 • 2013, Bakı: Qloballaşma şəraitində sosial problemlərin həlli yolları
 • 2015, Bakı: Azərbaycanın Respublikasının  dövlətlərarası əlaqələrinin milli mətbuatda əksi. Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik, geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri elmi- praktiki konfrans
 • 2018, Bakı: “Jurnalistikada kommunikasiya effekti: ünsiyyətdən həmrəyliyə” Milli Mətbuatın 143-cü ildönümünə həsr olunmuş təlim
 • 2018, Bakı: “Azərbaycan dilinin tədqiqi və tədrisi: problemlər və perspektivlər” mövzusunda elmi-praktik konfrans
 • 2018, Bakı: "Cəmiyyətin informasiyalaşmasının dövlətin daxili və xarici siyasətinə təsirinin iqtisadi, siyasi və sosial aspektləri" mövzusunda elmi-praktiki konfrans

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Məqalələr

 • KİV dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili kimi.  Dil və Ədəbiyyat, №5(59), Bakı, 2007
 • Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası əlaqələrinin qurulması və genişləndirilməsində milli mətbuatın rolu. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. №2(26), Bakı, 2011
 • Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2012
 • Azərbaycanın  Avropa ittifaqı ilə əməkdaşlığı milli mətbuatın səhifələrində. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. №4(32), Bakı, 2012
 • Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı fəaliyyətinin milli mətbuatda işıqlandırılması. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. №2(34), Bakı, 2013
 • Müasir  dövlətlərarası münasibətlərin inkişaf tendensiyaları milli mətbuatda (Tezis) Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri, I cild, Bakı, 2013
 • Освещение межгосударственных связей Азербайджанской Республики в национальной прессе. Гилея, 71(№4). Киев, 2013
 • Milli mətbuatda Azərbaycan Respublikasının xarici  siyasət prioritetləri haqqında. Bakı Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2013, №2,
 • Путь Азербайджана от восстановления независимости до членства в совете Европы  в отражении   национальной печати.  Law and Politology. №24, Молдова, 2013
 • Azərbaycanın Respublikasının  dövlətlərarası əlaqələrinin milli mətbuatda əksi. Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik, geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri elmi- praktiki konfrans. 26-27 noyabr. Bakı 2015
 • Azərbaycan etibarlı tərəfdaş, dost ölkə kimi beynəlxalq təşkilatlarda və dünyada öz yerini möhkəmlətməsi. Bakı Universitetinin xəbərləri. №3 Bakı, 2015
 • YUNESKO ilə Azərbaycan əlaqələri və bu istiqamətdə Xoşməramlı səfirin fəaliyyəti. BDU- Elmi praktiki konfranslar materialı. Bakı, 2016
 • Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində: ikitərəfli əlaqələr. Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında Hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. I cild,  Bakı, 2017
 • KİV-in möhkəmləndirilməsində YUNESCO-nun iştirakı. Beynəlxalq Turizmə innovativ yanaşmaların siyasi və iqtisadi aspektləri mövzusunda elmi-praktiki konfransda dərc olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, 2017
 • Azərbaycanın daxili və xarici siyasət kursu milli maraqlara əsaslanır. BDU, "Cəmiyyətin informasiyalaşmasının dövlətin daxili və xarici siyasətinə təsirinin iqtisadi, siyasi və sosial aspektləri" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2018

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009