Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Zeynalova Aytəkin Əli qızı

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosenti

Jurnalistika  fakültəsinin dekan müavini

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: +(994) 12 539 64 58

e-mail: aytekinzeynalova@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 27 oktyabr 1982-ci ildə Bakıda şəhərində anadan olub
 • Ailəlidir, 1 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • BDU Jurnalistika 1999-2004 (bakalavriat)
 • BDU Jurnalistika 2004-2006 (magistratura)
 • Beynəlxalq jurnalistika kafedrası 2007-2015 (doktorant)
 • Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 2017
 • Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosent əvəzi 2017

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006-cı ildə BDU-nun Beynəlxalq jurnalistika kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 2011-ci ildə BDU-nun TEM-də Tyutorların əlaqələndirilməsi və nəzarət qrupunun rəhbəri olub.
 • 2013-cu ildən BDU-nun Jurnalistika fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışır.
 • 2015-ci ildə siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiə edib
 • 2017-ci ildə Karnegi Klub treninq mərkəzi tərəfindən “Moskva Bəlağət və Natiqlik Bacarığı Universitetinin metodikası ilə keçirilən “Xarizmatik Natiq”  sertifikatı alıb.
 • 2017-ci ildə Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika fakültəsində “Foto jurnalistika”, “Radio və TV texnikası və verlişlərin istehsalı” rəyçisi kimi fəaliyyət göstərib.
 • 2017-ci ildə “Uğurlu BiznesMƏN” Treninqi üzrə “Lider SƏN” sertifikatı alıb.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Mətbuat dövlətlərarası münasibətlərin təkmiləşdirilməsi faktoru kimi (Müasir Azərbaycan mətbuatının materialları  əsasında)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2012 iyun: Krasnodar - Sosial-humanitar və hüquqi istiqamətlər üzrə müasir problemlər
 • 2012 may:  Bakı - Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi
 • 2013 aprel: Bakı - Qloballaşma şəraitində sosial problemlərin həlli yolları

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • KİV dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili kimi.  Dil və Ədəbiyyat, №5(59), Bakı, 2007
 • Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası əlaqələrinin qurulması və genişləndirilməsində milli mətbuatın rolu. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. №2(26), Bakı, 2011
 • Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2012
 • Azərbaycanın  Avropa ittifaqı ilə əməkdaşlığı milli mətbuatın səhifələrində. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. №4(32), Bakı, 2012
 • Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı fəaliyyətinin milli mətbuatda işıqlandırılması. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. №2(34), Bakı, 2013
 • Müasir  dövlətlərarası münasibətlərin inkişaf tendensiyaları milli mətbuatda (Tezis) Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri, I cild, Bakı, 2013
 • Освещение межгосударственных связей Азербайджанской Республики в национальной прессе. Гилея, 71(№4). Киев, 2013
 • Milli mətbuatda Azərbaycan Respublikasının xarici  siyasət prioritetləri haqqında. Bakı Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2013, №2,
 • Путь Азербайджана от восстановления независимости до членства в совете Европы  в отражении   национальной печати.  Law and Politology. №24, Молдова, 2013
 • Azərbaycanın Respublikasının  dövlətlərarası əlaqələrinin milli mətbuatda əksi. Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik, geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri elmi- praktiki konfrans. 26-27 noyabr. Bakı 2015
 • Azərbaycan etibarlı tərəfdaş, dost ölkə kimi beynəlxalq təşkilatlarda və dünyada öz yerini möhkəmlətməsi. Bakı Universitetinin xəbərləri. №3 Bakı, 2015
 • YUNESKO ilə Azərbaycan əlaqələri və bu istiqamətdə Xoşməramlı səfirin fəaliyyəti. BDU- Elmi praktiki konfranslar materialı. Bakı, 2016

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009