Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Famil Mehdi -80

25/12/2014

Bu gün mərhum Azərbaycan şairi, tənqidçi, publisist,  filologiya elmləri doktoru , professor Famil Mehdinin anadan olmasının 80 illiyi tamam olur.

Famil Mehdi 1934-cü il dekabrın 25-də Ağdam rayonunun Sarıhacılı kəndində anadan olmuşdur. Əhmədvar kənd yeddiillik məktəbini bitirib Ağdam pedaqoji məktəbində təhsil almışdır. 1953-1958-ci illərdə ADU-nun filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsində təhsilini davam etdirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1958-ci ildən "Bakı" axşam qəzetində ədəbi işçi kimi başlamışdır. 1961-1964-cü illərdə ADU-nun filologiya fakültəsində aspirant, müəllim, baş müəllim olmuş,1973-cü ildən indiki Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir.  "Azərbaycan bədii publisistikasının sənətkarlıq problemləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Bədii yaradıcılığa 1951-ci ildə "Lenin yolu" adlı Ağdam rayon qəzetində çıxan ilk şeri ilə başlamışdır. Bundan sonra dövri mətbuatda vaxtaşırı çıxış etmişdir. Əsərləri keçmiş SSRİ xalqlarının və bəzi xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə edilmişdir. Fəal pedaqoji, elmi və ictimai işlə məşğul olmuşdur. "Jurnalistika məsələləri" adlı ali məktəb tələbələri üçün dərsliyin müəlliflərindən biridir. "Alovlu publisist Səməd Vurğun", "Azərbaycan bədii publisistikasının sənətkarlıq problemləri", "Mətbuatda publisistika", "Bədii publisistika" kimi monoqrafik kitablar və dərs vəsaitləri onun qələminin məhsuludur. Bakı şəhər Oktyabr rayonu Xalq Deputatları Sovetinin (XVII, XVIII, XIX çağırış) deputatı olmuşdur. "Oqonyok" jurnalının laureatı adına layiq görülmüşdür. SSRİ "Bilik" cəmiyyətinin ən yaxşı elmi-kütləvi əsərlərə görə diplomunu almışdır.

Elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı ictimai fəaliyyət  göstərən publisist- alim Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən "Nicat" cəmiyyətini yaratmış və Vətənin müdafiəsinə qalxan könüllülər arasında stimul yaratmaq məqsədi ilə cəmiyyət adından "General Məhəmməd Əsədov" mükafatı təsis etmişdir.

2003-cü il sentyabrın 29-da Bakıda vəfat etmişdir.

 


Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009