Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

“Jurnalistika” ictimai-siyasi humanitar elmlər seriyasının növbəti nömrəsi çapdan çıxıb

18/05/2021

Jurnalistika fakültəsində nəşr olunan Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi qeydiyyatından keçmiş “Jurnalistika” ” ictimai-siyasi humanitar elmlər seriyasının 3(13) nömrəsi nəşr edilib. Jurnalda fakültənin professor - müəllim heyyəti, doktorant və magistrantların elmi məqalələri çap olunub. Jurnalda “Radiotelejurnalistika”, “Beynəlxalq jurnalistika”, “Jurnalistikanın nəzəriyyəsi”, “Mətbuat tarixi”, “Dilçilik və ədəbiyyat”, “Beynəlxalq əlaqələr və sosial məsələlər” başlıqları altında maraqlı, aktual mövzularla bağlı elmi araşdırmalar öz əksini tapıb.


Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009