Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

"Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi\" adlı I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans keçirilib

12/06/2012

Jurnalistika sahəsində çalışan alim və gənc tədqiqatçılar tərəfindən aparılan elmi-tədqiqat işlərini məqsədəuyğun istiqamətə yönəltmək, keyfiyyətini daha da yüksəltmək, əldə olunan mühüm elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədilə 22 may 2012-cil tarixdə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində rektorun R-54 26.04.12 tarixli əmrinə əsasən, ilk dəfə olaraq "Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi" adlı I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans keçirilib.
Konfrans materialları məcmuə şəklində nəşr edilib. 449 səhifəlik məcmuəyə xarici müəlliflərin yazıları da daxil edilib.

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009