Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

JURNALISTIKANIN NƏZƏRIYYƏSI VƏ TƏCRÜBƏSI KAFEDRASI

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrası 1945-ci ildə yaradılıb.

Kafedra jurnalistikanın müasir nəzəri və praktik problemlərini araşdırır, janrların müasir inkişaf istiqamətlərini, müasir KİV-in tipoloji xarakteristikasını araşdırır.

Hal-hazırda kafedranın əməkdaşlarının ümumi sayı 12 nəfərdir. Bunlardan 2 nəfər elmlər doktoru, 5 nəfər elmlər namizədi dosent, üç nəfər baş müəllim və müəllim və 2 nəfər baş laborantdir.

Filologiya elmləri doktoru, professor Cahangir Əbdüləli oğlu Məmmədli 2005-ci ildən Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiridir. 1973-cü ildə filologiya elmləri namizədi, 2008-ci filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb. Jurnalistika sahəsinə aid 7 kitabın, 300-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

Kafedranın tərkibi:

1. Məmmədli Cahangir Əbdüləli oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor, kafedra müdiri
2. Rüstəmov Akif Rüstəm oğlu - filologiya elmləri namizədi, dosent
3. Mahmudov Mahmud Ağəli oğlu- filologiya elmləri namizədi, dosent
4. Məmmədov Alxan Bayram oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor
5. Babayev Zaur Kamal oğlu - filologiya elmləri namizədi,  baş müəllim
6. Əliyeva Sevinc İsrafil qızı - filologiya elmləri namizədi, dosent
7. Hacıyeva Lalə Osman qızı - filologiya elmləri namizədi, baş müəllim
8. Zeynalov Ağamusa Bahadur oğlu - baş müəllim
9. Sadıqova Gülnarə Kamal qızı - baş müəllim
10. Musayev Ayaz Qılman oğlu - müəllim
11. Niftəliyeva Könül Qüdrət qızı– filalogiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
12.Kəsəmənli Rəhilə Rəsulağa qızı - baş müəllim
13. Şahbazova Diləfruz Hüseyn qızı– baş laborant
14. Rövşənova Esmira Famil qızı- baş laborant

Elmi istiqamət:

Kafedra jurnalistikanın müasir nəzəri və praktik problemlərini araşdırır, janrların müasir inkişaf istiqamətlərini, müasir KİV-in tipoloji xarakteristikasını araşdırır.

Tədris olunan fənlər:
Bakalavr

 1. Jurnalistikaya giriş
 2. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi-1
 3. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi-2
 4. Jurnalist etikası
 5. KİV-də reklam və marketinq
 6. KİV-in hüquqi tənzimlənməsi
 7. KİV-in dili və üslubu
 8. Nəşriyyatda praktik iş
 9. Qəzetdə praktik iş
 10. KİV-in texnika və texnologiyası
 11. Seçmə fənn: Qəzetdə və nəşriyyatlarda müəlliflik hüququ
 12. Qəzetin tipi və informasiya siyasəti
 13. İnternet jurnalistikası
 14. Müasir jurnalistikanın müasir inkişaf xüsusiyyətləri
 15. Publisistika nəzəriyyəsinin əsasları
 16. Qəzetin tipi və informasiya siyasəti


Magistratura

 1. Jurnalistikanın müasir problemləri
 2. Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu və mətbuat
 3. Azərbaycanın klassik və müasir yazıçı – publisistlərinin jurnalistika yaradıcılığı təlimi
 4. Müasir mətbuatda ədəbi bədii tənqid
 5. Qəzet janrlarının müasir inkişaf meylləri
 6. “Molla Nəsrəddin” jurnalının sənətkarlıq xüsusiyyətləri
 7. Jurnalistikanın tarixi və inkişafı
 8. Müasir Azərbaycan KİV-nin tipoloji xarakteristikası
 9. Çap məhsullarının ədəbi redəktəsinin əsas prinsipləri
 10. Müasir nəşriyyat işinin aktual problemləri
 11. Azərbaycan diaspor mətbuatı
 12. Müasir jurnalistika nəzəriyyələri və Azərbaycan KİV-i
 13. Mətbuat azadlığının ideya nəzəri konsepsiyaları


Əsas nəşrlər:

 1. Rüstəmov A. Jurnalistika. B., 2005
 2. Mahmudov M., Axundov B. Nəşriyyat işinin əsasları. B., 2005
 3. Məmmədli C. Jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri. B., 2006
 4. Məmmədov A. Sabir mətbuatda. B., 2006
 5. Babayev Z., Vəliyev Ş. Azərbaycanda internet jurnalistikası: tarixi və perspektivləri. B., 2007
 6. Babayev Z., Məmmədli R. Dövri nəşrlərin hazırlanma texnologiyası. B., 2007
 7. Rüstəmov A., Yaqublu N. Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi. B., 2007
 8. Rüstəmov A. Dünya jurnalistika tarixi.Dərs vəsaiti. Bakı, 2010
 9. Rüstəmov A. Jurnalistikanın əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, 2011
 10. Rüstəmov A. Jurnalistika 1-ci cild. Dərs vəsaiti.Bakı, 2012
 11. Məmmədli C. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Zərdabi LTD» MMC, 2012, 38,5 ç.v.
 12. Məmmədli C. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Zərdabi LTD» MMC, 2012
 13. Məmmədli C. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi Dərslik. Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı, 2013
 14. Rüstəmov A. Jurnalistika” 2-ci cild. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013
 15. Məmmədov A. Jurnalist sənətkarlığı. Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2015.
 16. Babayev Z. Sosiojurnalistika. Elektron dərs vəsaiti. Bakı, 2014
 17. Мусаев A. Маркетинг и реклама в СМИ. Програм. Баку, 2015
 18. Мусаев A. Литературное редактирование. Програм. Баку, 2015
 19. Мусаев A. Выборочной дисциплины: Практическая работа в издательстве. Програм. Баку, 2015
 20. Мусаев A. Типология книжных издаий. Издательское дело. Баку, 2015
 21. Niftəliyeva K. Qəzetin tipi və informasiya siyasəti. Proqram. Bakı, 2015
 22. Niftəliyeva K. Müasir Azərbaycan KİV-nin tipoloji xarakteristikası. Proqram. Bakı, 2015

 

 

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009