Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

TELEVİZİYA VƏ RADİO JURNALİSTİKASI KAFEDRASI

XX əsrin 70-ci illərində fakültənin tədris qruplarında televiziya və radio jurnalistikası üzrə ixtisaslaşmalar 1981-ci ildə Televiziya və radio jurnalistikası kafedrasının yaranması ilə nəticələnmişdi. 1981-1982-ci illərdə kafedraya «Qızıl qələm» mükafatı laureatı filoloq alim, jurnalist, professor, gənc jurnalist nəslinin yetişdirilməsində böyük rolu olmuş Tofiq Tağı oğlu Rüstəmov (1936-1998) rəhbərlik etmişdir.

1982-2012-ci illərdə kafedra müdiri vəzifəsində Yalçın Mustafa oğlu Əlizadə çalışmışdır. 2012-2017-ci illərdə kafedra müdiri kimi filologiya elmləri namizədi dosent Aynur Nurəddin qızı Kərimova olmuşdur. 2017-ci ildən kafedra müdiri Allahverdi Məhərrəm oğlu Məmmədlidir.

Kafedra mövcud olduğu illərdə televiziya və radio yayımının səmərəliliyini artırmaq yolları, Azərbaycan televiziyası və radiosunun inkişaf istiqamətləri problemləri üzrə tədqiqatlar aparmışdır. Kafedra əməkdaşları hazırda «Teleradio jurnalistikası XXI əsrdə: tendensiyalar və perspektivlər» mövzusunda elmi araşdırmalar aparırlar.

Tədqiqatların gedişində əldə edilmiş elmi nəticələr müxtəlif illərdə çapdan çıxmış monoqrafiyalarda, dərsliklərdə və dərs vəsaitlərində öz əksini tapmışdır.

Kafedranın nəzdində tədris tele-radio studiyası fəaliyyət göstərir. Praktik məşğələlər studiyada aparılır və bu tələbələrdə peşə vərdişlərinin aşılanmasında mühüm rol oynayır. Leyla Məmmədova studiyanın redaktoru, Ramin Rzayev isə texniki işçi vəzifələrində çalışırlar.

2010-cu ildə fakültədə Televiziya və radio jurnalistikası kafedrasının nəzdində Jurnalistika elmi-tədqiqat laboratoriyası yaradılmışdır. Laboratoriyanın rəhbəri dosent Aynur Kərimovadır. Laboratoriyada Günel İsgəndər qızı Orucəliyeva, Günay Səməd qızı Məmmədova, Samir Xalid oğlu Mirzəyev, Nigar İkram qızı Ağayeva, Güney Salam qızı Mahmudova çalışırlar.


Kafedranın tərkibi:

1. Məmmədli Allahverdi Məhərrəm oğlu - professor, kafedra müdiri
2. Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor
3. Kərimova Aynur Nurəddin qızı - filologiya elmləri namizədi, dosent
4. Əlizadə Yalçın Mustafa oğlu -filologiya elmləri doktoru, professor
5. Nəsirova Aynur Əli qızı - filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi
6. Hacıyev Əli Əflan oğlu - baş müəllim
7. Həsənova Sevil Qiyas qızı - pedaqoji elmlər namizədi, dosent
8. Məmmədova Sevinc Tofiq qızı - filologiya elmləri namizədi, dosent əvəzi
9. Mirzəyeva Zibeydə Ağakərim qızı - baş laborant


Tədris olunan fənlər:

Bakalavr

 

Magistratura


Əsas nəşrlər:

 • A.Dadaşov.  Dramaturgiya.  Dərslik. B ,2004
 • Y.Əlizadə, Q. Məhərrəmli.Azərbaycan efiri- tarix və müasirlik.B,2006
 • Q.Məhərrəmli.  Jurnalistikanın əsasları. Dərslik. B., Elm və təhsil, 2008
 • Z.Məmmədli.  A-dan Z-yə telexəbər, B 2009
 • Z.Məmmədli. Media hüququna dair vəsait, Bakı, Qanun, 2011
 • S.Məmmədova. Tofiq Rüstəmov - Biblioqrafiya (məqalələr, tərcümələr, kitablar, çıxışlar, müsahibələr, əlavələr), Bakı-2011
 • Q.Məhərrəmli. Radio jurnalistika. Dərslik. Bakı, Xəzər nəşr., 2011
 • Z.Məmmədli. Media hüququndan bələdçi: Hüquqçu və Jurnalist münasibətləri (ortaq müəllif), Qanun nəş, B.2012
 • A.Dadaşov. Müasir Azərbaycan dramaturgiyası., Elm-Təhsil nəşriyyatı, B.2012
 • Q.Məhərrəmli. Jurnalistikanın əsasları. Dərslik (yenidən işlənmiş 2-ci nəşri). Bakı, Qanun nəşr, 2012
 • S.Həsənova. Hüseyn Cavid yaradıcılığında tərbiyə məsələləri. Elm, Bakı, 2013
 • Q.Məhərrəmli. Radio jurnalistikası:təməl biliklər. Bakı, Elm və təhsil, 2013
 • Q.Məhərrəmli. Jurnalistikanın missiyası. Dərslik. Bakı, “Kitab klubu” nəşr., 2014
 • Q.Məhərrəmli. Ekran və ədəbi dil. Dərslik. Tehran, “Nağm-eyi zendegi” nəşr., 2015

 

 


Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009