Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

TELEVİZİYA VƏ RADİO JURNALİSTİKASI KAFEDRASI

Televiziya və radio jurnalistikası kafedrası 1981-ci ildə yaradılıb.

Televiziya və radio jurnalistikası kafedrası " Teleradio jurnalistikası XXI əsrdə:tendensiyalar və perespektivlər " mövzusunda tədqiqat aparır. Əsas məqsədi - XXI əsrdə televiziya və radio jurnalistikası sahəsində inteqrasiya proseslərinin elmi və praktik cəhətdən izlənilməsi və ümumiləşdirilməsi, qloballaşma dövründə Azərbaycan televiziyası və radiosunun yerinin və rolunun müəyyənləşdirilməsi, televiziya və radio kanallarının aktual yaradıcılıq və texniki problemlərini təhlil etmək.

Kafedra əməkdaşlarının sayı 9 nəfərdir.

Filologiya elmləri  namizədi Aynur Nurəddin qızı Kərimova 2012- ci ildən televiziya və radio jurnalistikası kafedrasının müdiridir.

Kafedranın tərkibi:

 1. Kərimova Aynur Nurəddin qızı - filologiya elmləri namizədi, kafedra müdiri
 2. Əlizadə Yalçın Mustafa oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor
 3. Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu - filalogiya elmləri doktoru, professor
 4. Dadaşov Aydın Ərşad oğlu - filalogiya elmləri doktoru, professor
 5. Hacıyev Əli Əfqan oğlu - baş müəllim
 6. Həsənova Sevil Qiyas qızı - pedaqoji elmlər namizədi, baş müəllim
 7. Məmmədova Sevinc Tofiq qızı -filologiya elmləri namizədi, müəllim
 8. Mirzəyeva Zibeydə Ağakərim qızı - baş laborant


Tədris olunan fənlər:

Bakalavr

 

Magistratura

Əsas nəşrlər:

 1. A.Dadaşov.  Dramaturgiya.  Dərslik. B ,2004
 2. Y.Əlizadə, Q. Məhərrəmli.Azərbaycan efiri- tarix və müasirlik.B,2006
 3. Q.Məhərrəmli.  Jurnalistikanın əsasları. Dərslik. B., Elm və təhsil, 2008
 4. Z.Məmmədli.  A-dan Z-yə telexəbər, B 2009
 5. Z.Məmmədli. Media hüququna dair vəsait, Bakı, Qanun, 2011
 6. S.Məmmədova. Tofiq Rüstəmov - Biblioqrafiya (məqalələr, tərcümələr, kitablar, çıxışlar, müsahibələr, əlavələr), Bakı-2011
 7. Q.Məhərrəmli. Radio jurnalistika. Dərslik. Bakı, Xəzər nəşr., 2011
 8. Z.Məmmədli. Media hüququndan bələdçi: Hüquqçu və Jurnalist münasibətləri (ortaq müəllif), Qanun nəş, B.2012
 9. A.Dadaşov. Müasir Azərbaycan dramaturgiyası., Elm-Təhsil nəşriyyatı, B.2012
 10. Q.Məhərrəmli. Jurnalistikanın əsasları. Dərslik (yenidən işlənmiş 2-ci nəşri). Bakı, Qanun nəşr, 2012
 11. S.Həsənova. Hüseyn Cavid yaradıcılığında tərbiyə məsələləri. Elm, Bakı, 2013
 12. Q.Məhərrəmli. Radio jurnalistikası:təməl biliklər. Bakı, Elm və təhsil, 2013
 13. Q.Məhərrəmli. Jurnalistikanın missiyası. Dərslik. Bakı, “Kitab klubu” nəşr., 2014
 14. Q.Məhərrəmli. Ekran və ədəbi dil. Dərslik. Tehran, “Nağm-eyi zendegi” nəşr., 2015

  

 

 

 

 

 


Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009