Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Jurnalistika Elmi-tədqiqat laboratoriyası

Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin “Televiziya və radio jurnalistikası” kafedrasının nəzdində dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən "Jurnalistika" elmi-tətqiqat laboratoriyası 05 may 2010-cu ildən fəaliyyətə başlayıb. Laboratoriyada 5 elmi işci - Mirzəyev Samir Xalid oğlu Ağayeva Nigar İkram qızı, Orucəliyeva Günel İsgəndər qızı, Məmmədova Günay Səməd qızı, Fridunbəyova Güney Salam qızı fəaliyyət göstərir.

"Jurnalistika" Elmi-tədqiqat laboratoriyasının əsas istiqamətlərindən biri KİV sahəsində toplanan yaradıcılıq təcrübəsini elmi-nəzəri və pratiki cəhətdən ciddi təhlilə cəlb etmək, Azərbaycan milli mətbuat tarixində qazanılmış zəngin təcrübəni dərindən araşdırıb ondan bəhrələnmək, dünya informasiya qaynaq­larından faydalanmaqdan ibarətdir. Həmçinin Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin müasir inkişaf mərhələsində özünü biruzə verən meyillərin sistemli şəkildə izlənilməsi, təhlili və ümumiləşdirilməsi “Jurnalistika” ETL-in araşdırmalı olduğu işlər sırasındadır. Laboratoriyanın əməkdaşları respublika mətbuatında və elmi jurnallarda mövzulara uyğun yazılarla çıxış edib. Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində laboratoriya əməkdaşlarının 90-na yaxın elmi məqalə (onlardan 12-si xaricdə olmaqla), biblioqrafiya, 3 tədris proqramı çap olunub. Son bir il ərzində 10 beynəlxalq konfransda iştirak edilib.

 

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009